شناخت‌نامه

۲۴فروردین
شناخت‌نامه پروفسور سید امیرحسن امین

شناخت‌نامه پروفسور سید امیرحسن امین

سید امیرحسن امین، فیلسوف، حکیم، حقوقدان، تاریخدان، ایران‌شناس، ادیب، شاعر، استاد ‌‌اسبق دانشگاه‌های انگلستان، هند و چین و استاد افتخاری بین‌المللی دانشگاه حکیم سبزواری است.