اخبار خراسان شمالی

۳۱مرداد
یادداشتی از پروفسور سیدحسن امین به مناسبت سالروز مشروطیت

یادداشتی از پروفسور سیدحسن امین به مناسبت سالروز مشروطیت

 ۱۴ مرداد سالگرد تاسیس مشروطیت در ۱۲۸۵ خورشیدی است. انقلاب مشروطیت که با مطالبه عدالت خانه شروع شد، به مطالبه مصلحت خانه با مشارکت نمایندگان مردم یعنی مجلس شورا( پارلمان) انجامید.  تدوین قانون اساسیو مخصوصا متمم قانون اساسی، حرکتی مترقی در جهت تثبیت حقوق شهروندی و حاکمیت قانون بود.

۱۱خرداد
ملی‌پوشان باید در جریان آخرین قوانین و مقررات داوری کشتی دنیا باشند
محمدابراهیم امامی داور مشاور در امور داوری فدراسیون کشتی:

ملی‌پوشان باید در جریان آخرین قوانین و مقررات داوری کشتی دنیا باشند

چیزی یافت نشد !