بیستون

15مارس
نوروز در ایران بزرگ

نوروز در ایران بزرگ

جشن‌ها و مراسمی چون نوروز که با یک پدیده طبیعی گره خورده‌اند همیشه و در همه دوره‌ها متعلق به همه مردم بوده‌اند.

02می
امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین بیمارستان بیستون و سازمان حمل و نقل شهرداری کرمانشاه
پایش چشمان رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی

امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین بیمارستان بیستون و سازمان حمل و نقل شهرداری کرمانشاه

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین بیمارستان بیستون و سازمان حمل و نقل شهرداری کرمانشاه و پایش چشمان رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی کرمانشاه خبر داد.