امور اتباع و مهاجرین خارجی

۱۴شهریور
زائران خارجی مرز بازگشت را مرز چذابه انتخاب کنند، از مراجعه به مرز خسروی خودداری کنند
رییس ستاد اربعین اتباع خارجی استان کرمانشاه، گفت:

زائران خارجی مرز بازگشت را مرز چذابه انتخاب کنند، از مراجعه به مرز خسروی خودداری کنند

برابر اطلاعیه اخیر سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور زائران حسینی اتباع افغانستانی و پاکستانی که قصد بازگشت به کشور را دارند برابر هماهنگی بعمل آمده جهت جلوگیری از مشکلات بعدی مرز بازگشت را همان مرز چذابه در استان خوزستان را انتخاب نمایند و از مراجعه به مرزخسروی خود داری نمایند. 

۱۲شهریور
زائران خارجی به طور خودجوش در مرز خسروی حضور یافتند
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه گفت:

زائران خارجی به طور خودجوش در مرز خسروی حضور یافتند

از اول شهریور تاکنون حدود ۵ هزار نفر از زائران اتباع خارجی از کشور های آذربایجان ، تاجیکستان و عراق از مرز بین المللی خسروی قصرشیرین خروج نموده اند . 

۲۸فروردین
برخورد با ورود غیر مجاز اتباع خارجی (افاغنه) به کرمانشاه
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه:

برخورد با ورود غیر مجاز اتباع خارجی (افاغنه) به کرمانشاه

جلسه کار گروه فرعی اتباع خارجی استان کرمانشاه به ریاست حمزه سلیمانی «مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی» با حضور تعدادی از مسوولین ادارات ذیربط جهت تعیین تکلیف هویتی اتباع خارجی فاقد مدرک هویتی برگزار گردید.